dapat ang nilagay mo sa description ng monitor mo ay "as is". wala akong "class A" at "very smooth" na nakita sa binigay mong samsung 15" monitor.