idol salamt sa pagbli ng aking munting kalakal.sa uulitin..:)