hapi father's day sa mga dakilang ama at sa mga ina na tumatayo din bilang ina at ama ng tahanan :) mabuhay kayo :)