Regarding Globe Handset, kapag ba pina pre-term ko yung handset, may pre-termination fee pa din ba ito? I-full payment ko lang yung handset pero yung line tuloy pa din.