first feedback

okay kausap
salamat sa pagbili ng item ko
may isang salita
sa uulitin ser

God bless!