thanks for buying my nokia e90 w/ freebie t230...sa uulitin