SAYANG ITONG ACCOUNT NA ITO NA BANNED NG WALANG KALABAN LABAN SANI IBALIK SA AKIN ITO..