External ImageNAKATANGGAP KAMI NG BALITA NA ANG TAONG GUMAGAMIT NG ACCOUNT NA ITO AY ISANG BOGUS BUYER AT POSSIBLE SCAMMER.

AMING IHAHAYAG ANG MGA DETALYE MAMAYA MATAPOS ANG AMING PAGSISIYASAT.

NGUNIT SA NGAYON, MAG INGAT PO KAYO DITO SA TAONG ITO.