Totoy, ang baho mo makipag deal, 11k swapping price ng 5530 mo?? FUCK YOU KA! Hambalos ko sa mukha yan!