anaka na de pota naman koya!
bakit sira aytem na nabili ko sayo, sabi mo never repaired!
eh ano ito ? <click here for link>

walang heya kang hayop ka, scammer! tang ena mo!
bobotasan ko yang noo mo gamit tite ko!