BB8520 sold to me.
Thank you Sir.
Maayos talaga ang Unit